Konsultacje psychologiczne

Mogą dotyczyć obszarów związanych z:

 • treningiem antystresowym i tworzeniu indywidualnego programu walki ze stresem i przeciwdziałaniu jego skutkom
 • budowaniu wewnętrznej pewności siebie
 • pracy nad asertywnością i otwartą komunikacja z innymi
 • pracy nad budowaniem osobistego wizerunku zawodowego lub prywatnego (we współpracy ze stylistką)
 

Programy wsparcia pracowniczego

W dobie kryzysu, przymusowego cięcia kosztów, a co za tym idzie - częstych zwolnień – pomoc psychologiczna dla pracowników firm dbających o wizerunek dobrego pracodawcy staje się ważnym elementem polityki personalnej.  Funkcjonujące na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych od dawna, pod angielska nazwą Employee Assistance Programes – w Polsce ciągle są nowością. Idea programu psychologicznego wsparcia dla pracowników polega na pewnego rodzaju outsousingu psychologicznym dla firm. W przypadku jakichkolwiek problemów natury emocjonalnej, związanych z przeciwdziałaniem skutkom stresu czy wypalenia zawodowego, radzeniem sobie w sytuacji zwolnienia lub też prewencji tego rodzaju trudności – niezwykle pomocna okazuje się współpraca z profesjonalnie zorganizowaną grupą doświadczonych i wyszkolonych specjalistów.

Doświadczenia zagraniczne

 • General Motors: 3700 dolarów oszczędności dla firmy na każdym pracowniku
 • United Airlines oszacowały 16,95 $ zwrotu na każdym dolarze zainwestowanym w EAP
 • Warner Corporation: oszczędność 1750 $ na jednego pracownika - zmniejszenie sumy odszkodowań powypadkowych
 • Gillette Company: zmniejszenie o 75% kosztów leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków

Cele

 • szybka, anonimowa i spersonalizowana interwencja specjalisty
 • diagnoza i wsparcie dostosowane do każdego pracownika
 • przeciwdziałanie skutkom stresu, a także profilaktyka antystresowa
 • przeciwdziałanie mobbingowi i wypaleniu zawodowemu
 • nauka radzenia sobie z osobistymi trudnościami, które mogą wpływać na poziom wykonywania zadań, zdrowie i samopoczucie
 • pracowników

Korzyści dla pracodawców

 • zmniejszenie absencji pracowników z powodu skutków stresu
 • większe skupienie na pracy, zwiększenie produktywności pracowników
 • odciążenie menedżerów od zajmowania się prywatnymi problemami współpracowników
 • mniejsze koszty opieki zdrowotnej
 • mniejsze koszty w porównaniu do szkoleń z radzenia sobie ze stresu i coachingu
 • poprawa wizerunku firmy wśród pracowników
 • zmniejszona rotacja pracowników
 • możliwość stworzenia programu dla konkretnych działów firmy (np. windykacja, obsługa klienta, handlowcy, etc.)

Korzyści dla pracowników:

 • stały dostęp do bezpłatnych konsultacji
 • szybkie rozwiązanie problemu - dzięki odpowiedniej interwencji konsultanta pracownik szybko uzyskuje fachową pomoc
 • poprawa funkcjonowania nie tylko w obszarze zawodowym - co jest motywem pomagania ze strony firmy - ale i w obszarze spraw osobistych i rodzinnych
 • natychmiastowa pomoc w sytuacji kryzysowej
 • możliwość objęcia pomocą członków rodziny

Obszary konsultacji

 • Rozwój kompetencji pracowników
 • realizacja wyznaczonych celów
 • pokonywanie barier rozwojowych
 • motywowanie się i wzmacnianie zaangażowania
 • trudności w komunikowaniu się ze współpracownikami

Problemy w pracy

 • konflikty ze współpracownikami lub przełożonymi
 • mobbing
 • nagła zmiana warunków pracy
 • nadmierny stres
 • work-life balance

Referencje